Vitajte v našej obci Uňatín

Na svahoch dolín potokov a meandrovitej doliny rieky Krupinica sa rozkladá neveľká obec Uňatín. Prvá zmienka pochádza z roku 1135, keď sa obec ešte volala "Pomag" a rozprestierala sa najprv na dvoch, neskôr na troch miestach v katastri Uňatína. Obec patrila do panstva rodu Pomothy. Uňatín bol v minulých storočiach malou obcou, ktorej počet obyvateľov postupne klesal z 350 na dnešných 180 obyvateľov.
pohľad na obec
Vážený občan!
Prosím Vás o vyplnenie dotazníka určeného výhradne pre občanov obce Uňatín. Prieskum názorov občanov na kvalitu života v obci Uňatín je podkladom pre vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja. Prieskum sa zameriava na názory obyvateľov obce Uňatín na súčasný stav ekonomiky, vzdelania, kultúry, životného prostredia a občianskej vybavenosti, návrhy rozvojových aktivít na nadchadzajúce obdobie.
Dotazník môžete vyplniť tu.
Bc. Lenka Sedmáková
starostka obce