Vitajte v našej obci Uňatín

Na svahoch dolín potokov a meandrovitej doliny rieky Krupinica sa rozkladá neveľká obec Uňatín. Prvá zmienka pochádza z roku 1135, keď sa obec ešte volala "Pomag" a rozprestierala sa najprv na dvoch, neskôr na troch miestach v katastri Uňatína. Obec patrila do panstva rodu Pomothy. Uňatín bol v minulých storočiach malou obcou, ktorej počet obyvateľov postupne klesal z 350 na dnešných 180 obyvateľov.
pohľad na obec
Vitajte v našej obci Uňatín !
Anna Babiaková
starostka obce