Číslo konania: SK 10083/2014/34

Dátum zverejnenia informácie: 14.10.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 7 ks dub cerový, ktoré rastú na pozemku parc. č. 393 registra E KN v k.ú. Uňatín, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany. 


Číslo konania: SK 10108/2014/34

Dátum zverejnenia informácie: 22.10.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení vŕba, jelša, dub cerový, ktoré rastú  na pozemku parc. č. 1170 registra E KN v k. ú. Uňatín, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany. 


Číslo konania: SK 10296/2014/34

Dátum zverejnenia informácie: 08.12.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení vŕba, jelša, ktoré rastú  na pozemku parc. č. 1770  registra E KN v k. ú. Uňatín, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.


Číslo konania: SK 9408/2015/34

Dátum zverejnenia informácie: 20.03.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks tuja, 1 ks smrek, ktoré rastú na pozemku parc. č. 319 registra C KN v k.ú. Uňatín, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany. 


Číslo konania: SK 10418/2019/34

Dátum zverejnenia informácie: 26.08.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 20 ks smrek pichľavý, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1695 registra C KN (E KN 1695) v k. ú. Uňatín, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov 1 880 kB [pdf]
  Začaté správne konania č. SK 10416/2017/34, č. SK 10440/2017/34 230 kB [pdf]
  Začaté správne konania č. SK 10569/2017/34 127 kB [pdf]
  Začaté správne konania č. SK 9645/2018/34 108 kB [pdf]