Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Priznanie - daň z nehnuteľnosti 1 086 kB [pdf]
  Ohlásenie drobnej stavby tlačivo 120 kB [pdf]
  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 35 kB [doc]
  Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením 38 kB [doc]
  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín 47 kB [doc]
  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia 34 kB [doc]
  Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby 41 kB [doc]
  Záväzné vyhlásenie dozora 35 kB [doc]
  Návrh na vydanie územného rozhodnutia 39 kB [doc]
  Ohlásenie zmeny v užívaní stavby 37 kB [doc]