• Harmonogram vývozov odpadov
  • Nakladanie s odpadmi v obci
  • Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody VV Uňatín
  • Správne konania
  • Zámer predaja majetku
  • Komunitný plán sociálnych služieb
  • Požiarny poriadok obce Uňatín
  • Rýchlostná cesta R3 ZVOLEN - ŠAHY
  • Civilná ochrana
  • Vyhľadávanie lekárov na Slovensku