Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021 modul 265 840 kB [pdf]
  Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021 modul 100435 454 kB [pdf]
  Vytriedené zložky KO za rok 2021 72 kB [pdf]
  Úroveň vytriedenia odpadu za rok 2021 49 kB [pdf]
  Leták kompostovanie 163 kB [pdf]
  Preberací protokol kompostér 98 kB [pdf]
  Dohoda o kompostovaní 106 kB [pdf]
  Harmonogram vývozu odpadu 2022 81 kB [pdf]