Na základe žiadosti o dotáciu z BBSK, BBSK poskytol obci Uňatín finančnú podporu 700 eur na základe uzavretej zmluvu o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019. Následne sa začalo v auguste 2019 vybudovanie oddychovej zóny pri futbalovom ihrisku v obci Uňatín. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie podmienok obyvateľov obce Uňatín, prispieť k skvalitneniu života obyvateľov obce ale aj návštevníkov obce pri oddychu v tejto lokalite. Cieľom je tiež prispieť k lepším podmienkam pri športovaní a hrách detí, vzhľadom na to, že altánok ktorý sa vybudoval poskytuje jediné tienisté miesto obyvateľom pri športových aktivitách ale aj pri opekaní v okolí futbalového ihriska.

Priložené fotografie