Tento rok sa chlapci a členovia DHZO rozhodli do našej obce vrátiť jednu krásnu tradíciu "stavanie mája".  Dievčatá ho krásne vyzdobili a potom sa už naplno prejavila sila chlapcov. Máj postavili v strede dediny, aby ho bolo vidieť už zďaleka.  Aj takéto krásne chvíle sa dajú prežiť v tejto mimoriadnej situácii na našej krásnej dedinke.

Priložené fotografie