Obecný úrad Uňatín oznamuje občanom, že dňom 24.9.2023 otvára detské ihrisko na verejnom priestranstve obce.Dúfame , že nové detské ihrisko bude slúžiť našim najmladším spoluobčanom a ich rodičom, ktorých prosíme o dodržiavanie bezpečnosti a prevádzkového poriadku detského ihriska.

Otvorené bude denne, vrátane víkendov. Veríme , že detské ihrisko bude našim deťom slúžiť k čo najväčšej spokojnosti

Detské ihrisko bolo vybudované s finančným príspevkom Banskobystrického samosprávneho kraja.Banskobystrický samosprávny kraj poskytol našej obci dotáciu na projekt:

Revitalizácia verejného priestranstva v obci.

Finančnú podporu vo výške 946€ obec využila na úpravu verejného priestranstva a vybudovanie detského ihriska.

Obec Uňatín a jej obyvatelia vyslovujú poďakovanie BBSK za poskytnutie dotácie, ktorá prispela k lepšiemu životu obyvateľov aj návštevníkov našej obce.