Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
22. 04. 2020  Príloha č. 1 - Cenová ponuka 12 kB [docx]
22. 04. 2020  Príloha č. 2 - Vyhlásenie uchádzača 12 kB [docx]
22. 04. 2020  Príloha č. 3 - Zmluva o dielo 21 kB [docx]
22. 04. 2020  Príloha č. 4 - Výkaz výmer - chodník 41 kB [xlsx]
22. 04. 2020  Výzva na predkladanie ponúk 1 962 kB [pdf]