V našej obci Uňatín v termíne 30.10.2020 a 1.11.2020 nebude zriadené odberné miesto. Naša obec počas testovania bola pričlenená k Bzovíku. Vzhľadom na túto skutočnosť bude odberné miesto pre nás prioritne v obci Bzovík vo vonkajších priestoroch Reštaurácie Bzovík.  V zásade však môžu byť občania testovaní v ktoromkoľvek odbernom mieste.  Obec Bzovík zverejnila časový harmonogram, kde sú určené časy podľa lokality. 

Harmonogram testovania v obci Bzovík

Sobota:

- Malá strana 07.00 – 12.00

- Veľká strana 13.00 – 16.00

- Lazy (229, 240,264,245,246,247,248,250,253, 286) 16.00 – 17.00

- Majer (aj časť pod cestou 186,187,188, 272) 17.00 – 20.30

- Testovať sa môže niekto z ktorejkoľvek časti, ak nemohol dodržať stanovený čas 20.30 – 21.30


Nedeľa:

- Bytovky 07.00 – 12.00

- Nová ulica 13.00 – 15.00

- Uňatín 15.00 – 17.30

- Rómska osada 17.30 – 20.30

- Testovať sa môže niekto z ktorejkoľvek časti, ak nemohol dodržať stanovený čas 20.30 – 21.30