ZverejnenéNázovZmluvná stranaIČO
15.11.2021 Dodatok k zmluve č. V600/08 Marius Pedersen [3 148 kB - pdf] Marius Pedersen, a.s. 34115901
27.10.2021 Dodatok č.1 [255 kB - pdf] ELKOPAST Slovakia s.r.o. 36851264
01.10.2021 Zmluva o poskytnutí služieb [1 345 kB - pdf] BPS Audit, s.r.o. 51985373
30.06.2021 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2021 [1 451 kB - pdf] BBSK 37828100
31.05.2021 Notárska zápisnica [583 kB - pdf] Adam Plachý
14.05.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR [865 kB - pdf] Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474
24.03.2021 Dodatku č. 1 k Zmluve o výpožičke [102 kB - pdf] Štatistický úrad SR 00166197
Mohlo by Vás zaujímať: