ZverejnenéNázovZmluvná stranaIČO
15.11.2019 Zmluva o dielo [2 069 kB - pdf] VIAKORP, s.r.o. 50228455
21.10.2019 Notárska zápisnica - Kúpna zmluva a dohoda o plnomocenstve [1 123 kB - pdf] Pavel Tomašovic a iný
24.09.2019 Notárska zápisnica - Kúpna zmluva a dohoda o plnomocenstve [1 121 kB - pdf] Tomáš Gonzáles
14.08.2019 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov [1 887 kB - pdf] Digis, a.s. 35975946
10.06.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019 [1 248 kB - pdf] Banskobystrický samosprávny kraj 37828100
05.02.2019 Úverová zmluva [5 988 kB - pdf] Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 00682420
05.02.2019 DOHODA O VYPLŇOVACOM PRÁVE K BLANKOZMENKE [214 kB - pdf] Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 00 682 420
05.02.2019 Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke [234 kB - pdf] Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 00 682 420
Mohlo by Vás zaujímať: